Lidmaatschap

Natuurlijk wil je graag lid worden van deze mooie club. Aanmelden kan door het invullen van het inschrijfformulier. Daarna wordt (binnen 2 weken) contact opgenomen door een elftalcoördinator. Het is uiteraard altijd mogelijk vrijblijvend 3 keer mee te trainen, vul wel eerst het formulier in.

Als inschrijvingsdatum geldt de datum van bevestiging van de inschrijving door de elftalcoördinator. Vanaf die datum is contributie verschuldigd.

Word je onverhoopt geen lid, dan hoef je geen contributie te betalen en wordt het inschrijfformulier verwijderd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met [email protected].

Voor het incasseren van contributie geeft u met het invullen van het inschrijfformulier en de verzending daarvan toestemming aan de M.H.C. Almelo om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag of bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van M.H.C. Almelo. Deze incasso kan een doorlopende incasso betreffen of een eenmalige incasso (voor eenmalige acties).

Incassant ID MHC Almelo NL67ZZZ400735200000

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Indien contributie bedragen gestorneerd worden (om welke reden dan ook) zal de M.H.C. Almelo de betaalwijze op ‘factuur’ zetten, dit houdt in dat u zelf contributie of andere verschuldigde bedragen moet overmaken. In een lopend seizoen zult u dan mogelijk meer dan 1 factuur ontvangen om zelf te voldoen, vergelijkbaar met incassomomenten. Het volgende seizoen ontvangt u 1 factuur voor het complete bedrag dat binnen 14 dagen moet zijn voldaan, tenzij u heeft aangegeven weer voor betaalwijze ‘incasso’ te kiezen.

Mocht u geen incasso wensen, dan dient u wel uw banknummer te vermelden bij inschrijving (verplicht veld) en toestemming te verlenen, anders kunt u zich niet inschrijven. Mail vervolgens tijdig de penningmeester, deze kan uw betaalwijze wijzigen in factuur. Let op, u krijgt dan een factuur voor het gehele bedrag van de contributie, welke in één keer dient te worden voldaan.