Contributie

Voor het incasseren van contributie geeft u met het invullen van het inschrijfformulier en de verzending daarvan toestemming aan de M.H.C. Almelo om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag of bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van M.H.C. Almelo. Deze incasso kan een doorlopende incasso betreffen of een eenmalige incasso (voor eenmalige acties).

Incassant ID MHC Almelo NL67ZZZ400735200000

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Indien contributie bedragen gestorneerd worden (om welke reden dan ook) zal de M.H.C. Almelo de betaalwijze op ‘factuur’ zetten, dit houdt in dat u zelf contributie of andere verschuldigde bedragen moet overmaken. In een lopend seizoen zult u dan mogelijk meer dan 1 factuur ontvangen om zelf te voldoen, vergelijkbaar met incassomomenten. Het volgende seizoen ontvangt u 1 factuur voor het complete bedrag dat binnen 14 dagen moet zijn voldaan, tenzij u heeft aangegeven weer voor betaalwijze ‘incasso’ te kiezen.

Mocht u geen incasso wensen, dan dient u wel uw banknummer te vermelden bij inschrijving (verplicht veld) en toestemming te verlenen, anders kunt u zich niet inschrijven. Mail vervolgens tijdig de penningmeester, deze kan uw betaalwijze wijzigen in factuur. Let op, u krijgt dan een factuur voor het gehele bedrag van de contributie, welke in één keer dient te worden voldaan.


De contributie wordt geïnd via automatische incasso in 5 termijnen, ongeveer op de volgende data: 28 juli, 28 augustus, 28 september, 28 oktober en 28 november. Eventuele zaalhockeycontributie wordt rond 28 januari geïncasseerd.

Betaal je niet per automatische incasso dan betaal je de contributie in één keer. In dat geval ontvang je een rekening, binnen 2 weken te voldoen op rekeningnummer NL14 RABO 0104 0631 49. t.n.v. M.H.C. Almelo.

Voor seizoen 2018/2019 zijn de contributiebedragen als volgt:

Seniorleden geboren voor 01-10-2000 Competitiespelend € 300,-
Seniorleden geboren voor 01-10-2000 Niet-competitie spelend (Trimhockey / Recreanten) € 190,-
Junioren A & B geboren tussen 01-10-2000 en 01-10-2004 € 280,-
Junioren C & D geboren tussen 01-10-2004 en 30-09-2008 € 265,-
Junioren E geboren tussen 01-10-2008 en 30-09-2010 € 220,-
Junioren F geboren tussen 01-10-2010 en 30-09-2011 € 140,-
Kabouters & Benjamins geboren op of voor 01-10-2011 (vanaf 5 jaar) € 130,-
G-hockey (is voor alle leeftijden) € 190,-
Gezinsmaximum € 1.000,-

Leden met een contributieachterstand zijn niet speelgerechtigd.

Contributietermijnen

Het contributie seizoen loopt van 1 juli t/m 31 juni van enig jaar. Word je lid:

  • vanaf 1 juli:100 %
  • vanaf 1 november: 75 %
  • vanaf 1 februari: 50 %
  • vanaf 1 april: 25 %
  • vanaf 1 mei: gratis

Contributie wordt berekend op basis van leeftijd (en niet het team waar je in speelt).

Let op als je later lid wordt en je betaalt per incasso, dan zijn er wel 5 termijnen, die  kunnen in 1 keer worden afgeschreven, dat ligt aan de maand waarop je wordt ingeschreven.