Opzeggen

Jammer dat je je lidmaatschap wilt beëindigen. Opzeggen is alleen mogelijk door in te loggen op de website. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen die niet aan de ledenadministratie zijn gericht, zijn niet geldig. 

Voor inloggen op de website heb je je lidnummer nodig. Weet je je lidnummer niet meer? Op de factuur en tevens op de incasso van de bank staat je lidnummer. Kun je het niet vinden? Mail naar [email protected]

Ben je je wachtwoord vergeten? Via de site kun je een nieuw wachtwoord opvragen.  of mail naar [email protected] dan sturen wij je een nieuw wachtwoord naar het bij ons bekende mailadres.

Graag horen we waarom je stopt. Hoewel het hieronder mogelijk is aan te geven dat je per direct je lidmaatschap wilt beëindigen, is dat niet altijd mogelijk en blijf je in principe het hele seizoen lid en is voor het hele seizoen contributie verschuldigd. Eerder opzeggen houdt dus niet in dat je geen contributie meer hoeft te betalen. 

Na het versturen van het formulier wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen
Opzeggen kan alleen voor een volgend verenigingsjaar en moet vóór 1 juni (dus uiterlijk 31 mei) geschieden. Is een opzegging niet op 31 mei binnen, dan ben je dus het hele volgende seizoen lid.