Contributie

Voor seizoen 2024/2025 zijn de contributiebedragen als volgt vastgesteld door de ALV:

 

 • Seniorleden 18 t/m 65+ Competitie spelend: € 405,-
 • Senioren/junior leden  Niet-competitie spelend (Trimhockey / Recreanten): € 270,-
 • Junioren O18 & O16 (A&B) 14 t/m 17 jaar: € 385,-
 • Junioren O14 & O12 (C&D) 10 t/m 13 jaar: € 365,-
 • Junioren O10 (E) 8 t/m 9 jaar: € 285,-
 • Junioren O8  (F) 6 t/m 7 jaar: € 285,-
 • Funckey (kabouters) 0 t/m 5 jaar: € 170,-
 • G-hockey (is voor alle leeftijden): € 260,-
 • Gezinsmaximum: € 1.315,-
 •  

Contributie wordt berekend op basis van leeftijd (en niet het team waar je in speelt). Leden met een contributieachterstand zijn niet speelgerechtigd.

Contributietermijnen
De contributie wordt geïnd via automatische incasso in 5 termijnen, ongeveer op de volgende data: 28 september, 28 oktober, 28 november, 28 maart en 28 april. Mochten deze data in het weekend vallen dan zal er eerder of later worden geïncasseerd. Vanaf seizoen 2021-2022 gaat de incasso via Mollie Payments, deze naam is misschien terug te zien in het bankafschrift.

Eventuele zaalhockeycontributie voor diegenen die gaan zaalhockeyen wordt mogelijk rond 28 januari geïncasseerd. 

Betaal je niet per automatische incasso of is de incasso gestorneerd dan betaal je zelf de contributie in één keer. In dat geval ontvang je een rekening (factuur), binnen 2 weken te voldoen op rekeningnummer NL14 RABO 0104 0631 49. t.n.v. M.H.C. Almelo. Vanaf seizoen 2021-2022 is het ook mogelijk via iDeal te betalen. De link krijgt u via de mail.

Kosten voor storneringen van een automatische incasso bedragen vanaf seizoen 2022-2023 € 1,00 per stornering, u krijgt hiervoor een aparte factuur.

Het contributie seizoen loopt van 1 juli t/m 31 juni van enig jaar. Word je lid:

 • vanaf 1 juli is:100 % van de contributie verschuldigd
 • vanaf 1 november is: 75 % van de (gehele) contributie verschuldigd
 • vanaf 1 februari is: 50 % van de (gehele) contributie verschuldigd
 • vanaf 1 april is 25% van de (gehele) contributie verschuldigd
 • vanaf 1 mei: gratis
 •  

Als je later lid wordt en je betaalt per incasso, dan zijn er wel 5 termijnen, die  kunnen in 1 keer worden afgeschreven, dat ligt aan de maand waarop je wordt ingeschreven. (Bijvoorbeeld in april krijg je 1 factuur met daarop 5 termijnen contributie en 5x korting.)

Incasso
Voor het incasseren van contributie geeft u, met het invullen van het inschrijfformulier en de verzending daarvan, toestemming aan de MHC Almelo en Mollie Payments om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag of bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MHC Almelo. Deze incasso kan een doorlopende incasso betreffen of een eenmalige incasso (voor eenmalige acties).

Incassant ID MHC Almelo NL67ZZZ400735200000

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Factuur

Indien contributie bedragen regelmatig gestorneerd worden (om welke reden dan ook) zal de M.H.C. Almelo de betaalwijze op ‘factuur’ zetten, dit houdt in dat u zelf contributie of andere verschuldigde bedragen moet overmaken. Houdt er rekening mee dat MHC Almelo extra kosten (administratiekosten (minimaal € 15,00)) kan berekenen op op bedragen die gestorneerd worden. 

In een lopend seizoen zult u dan mogelijk meer dan 1 factuur ontvangen om zelf te voldoen, vergelijkbaar met incassomomenten. Het volgende seizoen ontvangt u 1 factuur voor het complete bedrag dat binnen 14 dagen moet zijn voldaan, tenzij u ruim van te voren heeft aangegeven weer voor betaalwijze ‘incasso’ te kiezen. Na ontvangst van de eerste factuur is het niet meer mogelijk om u weer op incasso te zetten.

Mocht u geen incasso wensen, dan dient u wel uw banknummer te vermelden bij inschrijving(verplicht veld) en toestemming te verlenen, anders kunt u zich niet inschrijven. Mail vervolgens tijdig de penningmeester ([email protected]), deze kan uw betaalwijze makkelijk wijzigen van incasso naar factuur. Let op, u krijgt dan een factuur voor het gehele bedrag van de contributie, welke in één keer dient te worden voldaan. Tijdens het lopende seizoen, kan er niet gewisseld worden tussen factuur en incasso.