Contributie

Voor seizoen 2019/2020 zijn de contributiebedragen als volgt:
 • Seniorleden geboren voor 01-10-2001 Competitiespelend: € 340,-
 • Seniorleden geboren voor 01-10-2001 Niet-competitie spelend (Trimhockey / Recreanten): € 230,-
 • Junioren A & B geboren tussen 01-10-2001 en 01-10-2005: € 320,-
 • Junioren C & D geboren tussen 01-10-2005 en 30-09-2009: € 300,-
 • Junioren E geboren tussen 01-10-2009 en 30-09-2011: € 250,-
 • Junioren F geboren tussen 01-10-2011 en 30-09-2012: € 155,-
 • Kabouters & Benjamins geboren op of voor 01-10-2012: (vanaf 5 jaar) € 140,-
 • G-hockey (is voor alle leeftijden): € 215,-
 • Gezinsmaximum: € 1.100,-
Contributie wordt berekend op basis van leeftijd (en niet het team waar je in speelt). Leden met een contributieachterstand zijn niet speelgerechtigd.

Contributietermijnen
De contributie wordt geïnd via automatische incasso in 5 termijnen, ongeveer op de volgende data: 28 augustus, 28 september, 28 oktober, 28 november en 28 februari. Eventuele zaalhockeycontributie wordt rond 28 januari geïncasseerd. 

Betaal je niet per automatische incasso dan betaal je de contributie in één keer. In dat geval ontvang je een rekening, binnen 2 weken te voldoen op rekeningnummer NL14 RABO 0104 0631 49. t.n.v. M.H.C. Almelo.

Het contributie seizoen loopt van 1 juli t/m 31 juni van enig jaar. Word je lid:
 • vanaf 1 juli:100 % van de contributie verschuldigd
 • vanaf 1 november: 75 % van de contributie verschuldigd
 • vanaf 1 februari: 50 % van de contributie verschuldigd
 • vanaf 1 april: 25 % van de contributie verschuldigd
 • vanaf 1 mei: gratis
Als je later lid wordt en je betaalt per incasso, dan zijn er wel 5 termijnen, die  kunnen in 1 keer worden afgeschreven, dat ligt aan de maand waarop je wordt ingeschreven. (Bijv in april krijg je 1 factuur met daarop 5 termijnen contributie en 5x korting.)

Incasso
Voor het incasseren van contributie geeft u met het invullen van het inschrijfformulier en de verzending daarvan toestemming aan de M.H.C. Almelo om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag of bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van M.H.C. Almelo. Deze incasso kan een doorlopende incasso betreffen of een eenmalige incasso (voor eenmalige acties).

Incassant ID MHC Almelo NL67ZZZ400735200000

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Factuur
Indien contributie bedragen gestorneerd worden (om welke reden dan ook) zal de M.H.C. Almelo de betaalwijze op ‘factuur’ zetten, dit houdt in dat u zelf contributie of andere verschuldigde bedragen moet overmaken. In een lopend seizoen zult u dan mogelijk meer dan 1 factuur ontvangen om zelf te voldoen, vergelijkbaar met incassomomenten. Het volgende seizoen ontvangt u 1 factuur voor het complete bedrag dat binnen 14 dagen moet zijn voldaan, tenzij u ruim van te voren heeft aangegeven weer voor betaalwijze ‘incasso’ te kiezen. Na ontvangst van de eerste factuur is het niet meer mogelijk om u weer op incasso te zetten.

Mocht u geen incasso wensen, dan dient u wel uw banknummer te vermelden bij inschrijving (verplicht veld) en toestemming te verlenen, anders kunt u zich niet inschrijven. Mail vervolgens tijdig de penningmeester, deze kan uw betaalwijze wijzigen van incasso naar factuur. Let op, u krijgt dan een factuur voor het gehele bedrag van de contributie, welke in één keer dient te worden voldaan.