Invallen/verplaatsen

Geen compleet team beschikbaar, wat nu?

 In de speeldagenkalenders van de KNHB kun je zien wanneer de speeldagen en inhaaldagen van het lopende seizoen zijn. MHC Almelo gaat er van uit dat elke coach of teammanager op de hoogte is van deze agenda; de speeldagen en de inhaaldagen.

Inventariseer als coach of teammanager ruim van te voren of je voor elke speeldag een compleet team hebt.

Heb je geen compleet team probeer dan in eerste instantie invallers te regelen. Voor de regels rondom invallers raadpleeg de tabel klassegrenzen en de speelgerechtigdheid junioren of senioren van de KNHB.

Lukt het dan nog niet om een compleet team te krijgen zijn er drie opties:

  1. Wedstrijd verplaatsen
  2. Wedstrijd spelen met een niet-compleet team (min. 8 spelers)
  3. Wedstrijd afgelasten (let op: 3 punten aftrek en boetes!)

Ad 1, wedstrijd verplaatsen:

Via de wedstrijdsecretaris probeer je zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de coach of wedstrijdsecretaris van de tegenstander.

Een geplande wedstrijd mag altijd eerder worden gespeeld, niet later. Binnen de districtscompetitie is het ook mogelijk de wedstrijd te spelen in de week na de vastgestelde wedstrijd vóór de volgende wedstrijdronde. Dit mag alleen wanneer dit niet van invloed is op het kampioenschap of degradatie. Hiervoor dient de wedstrijdsecretaris ruimschoots van tevoren toestemming in bij de KNHB. Geen toestemming = vooruit spelen of op de oorspronkelijke datum zelf.

Op reguliere trainingsdagen zijn er zeer beperkte mogelijkheden voor inhaalwedstrijden in verband met de drukte op de velden. Voor de mogelijkheden op doordeweekse dagen moet contact opgenomen worden met de trainingscoördinator.

Om een wedstrijd daadwerkelijk te verzetten moeten beide wedstrijdsecretarissen een verzoek in te dienen bij het districtskantoor met het betreffende wedstrijdnummer erbij. Wanneer van beide verenigingen een verzoek is ontvangen en de competitieleiding is akkoord, zal de wedstrijd officieel worden omgezet. Beide verenigingen ontvangen in dat geval een bevestiging.

Zolang een van beide clubs niet akkoord is met een verplaatsing dan blijft de wedstrijd op de oorspronkelijke datum staan en moet op die oorspronkelijke datum worden gespeeld.

Voor verplaatste wedstrijden kan de arbitragecommissie het team vragen zelf voor een scheidsrechter te zorgen.

Ad 3, wedstrijd afgelasten:

Wanneer je geen compleet team hebt op een reguliere speeldag en je komt er niet uit met je tegenstander, dan kun je beter met een niet-compleet team verschijnen dan niet te spelen / af te lasten. Niet spelen, wegens onvoldoende spelers beschikbaar, wordt gezien als niet opkomen en als zodanig behandeld.

Bij een afgelasting waarbij een van beide verenigingen geen team beschikbaar heeft, wordt door de KNHB bepaald of er maatregelen worden opgelegd. In beginsel wordt bij het niet spelen van een wedstrijd een boete van € 75 opgelegd voor de vereniging en worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht. Bij late afmeldingen (na 18:00 uur de dag voor de wedstrijd), afmeldingen met een verwijtbare reden en een herhaalde afmelding door een bepaald team kan een hogere boete worden opgelegd tot maximaal € 250.

Stappenplan bij afgelasting:

  1. Wedstrijdsecretaris wordt door de coach/teammanager ingelicht over reden van afgelasting
  2. De wedstrijdsecretaris neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging. Contact tussen twee teams is dus niet voldoende!
  3. De wedstrijdsecretaris gelast de wedstrijd af in het LISA systeem en licht de KNHB in

Belangrijk: Een niet gespeelde wedstrijd wordt altijd alsnog gespeeld (ook wanneer de tegenstander niet komt). Niet opkomen betekent in géén geval dat het andere team automatisch gewonnen heeft! Het laten vervallen van wedstrijden is niet mogelijk.

Een afgelaste wedstrijd wordt in beginsel verplaatst naar de eerstvolgende inhaaldatum op de speeldagenkalender, tenzij het (pas) dan spelen van de wedstrijd van invloed is op kampioenschap of degradatie. In dat geval zal de competitieleiding de wedstrijd eerder vaststellen en dient de wedstrijd op dat moment te worden gespeeld. Wedstrijden van de Jongste Jeugd worden niet ingehaald.