Beleidsplan 2016

In het seizoen 2015/2016 is in samenwerking met de KNHB en een afvaardiging van leden, vrijwilligers, sponsoren en ouders van jeugdleden een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan 2016 is in de ALV van 23-06-2016 vastgesteld.

Lees meer

Info-beetwott'l

Natuurlijk kunt u van alles over MHC Almelo vinden op de site, maar om het voor u makkelijker te maken hebben we ook een boekje gemaakt over MHC Almelo met allerlei nuttige informatie maar ook informatie over de geschiedenis van de club en hockey in het algemeen.

Ook voor kinderen die een spreekbeurt willen houden over hockey is dit boekje een bron van informatie.

Lees meer

Veilig sportklimaat

M.H.C. Almelo heeft een beleid veilig sportklimaat. Het beleid geeft uitgangspunten voor het gedrag voor ons allemaal. Ook zijn er specifieke gedragsregels voor de omgang tussen begeleider en sporter. Het gaat dus gewoon om Sportiviteit & Respect. 

Alle begeleiders (ouder dan 18) van teams vragen we bovendien met ingang van seizoen 2016/2017 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Hierover krijg je als trainer of coach bericht. De aanvraag is gratis, wordt door de club in gang gezet en afgehandeld door dienst Justis. Je hebt wel een Digid inlogcode nodig om de aanvraag af te ronden. Je moet een VOG eens in de vijf jaar overleggen. 

Lees meer

Jeugdbeleidsplan 2014

MHC Almelo heeft de afgelopen tien jaar een stormachtige groei doorgemaakt in het aantal jeugdleden. Per de start van het seizoen 2013-2014 staat de teller inmiddels op ruim 600. Met deze groei is ook de organisatie rondom de jeugdopleiding continue in ontwikkeling geweest. Met name aan het creëren van de juiste randvoorwaarden rondom het opleiden van de jeugd is de afgelopen jaren door de vereniging veel tijd en aandacht besteed. En met succes !!!  In dit plan geven we aan hoe MHC Almelo aankijkt tegen jeugdhockey als prestatiesport en als breedtesport, wat we hier als club in willen bereiken en hoe we hier vorm aan geven. Daarbij wordt concreet ingegaan op aspecten als organisatie, begeleiding en training.

De TC

Lees meer

Seniorenbeleid

In het seizoen 2015-2016 hebben we een senioren beleid opgesteld en vastgesteld. Het zegt iets over onze ambitie en het geeft handvatten en richtlijnen voor de indeling van de seniorenteams. Opvallend aan dit beleid is dat A-spelers na een jaar doorschuiven naar de senioren.

Verplicht is dat doorschuiven niet direct, maar het is wel waar we in eerste instantie van uit gaan. We doen dat vanaf seisoen 2015 en het lijkt aardig goed te werken. De zaterdag wordt net iets minder druk en in de senioren is er meer ruimte en vrijheid om teams samen te stellen (veel minder gebonden aan leeftijdsgrenzen).

Het senioren- en veteranenbeleid is hier te downloaden:

Lees meer