Aanmelden

Lidmaatschap seizoen 2017 - 2018

Aanmelden kan door het invullen van het inschrijfformulier. Daarna wordt (binnen 2 weken) contact opgenomen door een elftalcoördinator. Het is uiteraard mogelijk vrijblijvend 3 keer mee te trainen, vul wel eerst het formulier in.

Lees meer

Afmelden lid

Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend voor één seizoen verlengd.  Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en dient uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen d.m.v. het afmeldingsformulier op de website of per e-mail aan de secretaris te worden gemeld. Indien na 31 mei wordt opgezegd, bent u de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Lees meer