Teamactiviteiten in het clubhuis

De eerste verzoeken liggen bij de barcommissie; teams willen graag het jaar gezamenlijk af sluiten met een teambbq of etentje in de kantine. Hartstikke leuk natuurlijk en wij willen dit graag mogelijk maken.
Doordat er, zoals u eerder heeft kunnen lezen, te weinig barhoofden zijn (en om te voorkomen dat onze huidige barhoofden overbelast raken) hebben wij in overleg met het bestuur besloten nevenactiviteiten alleen mogelijk te maken voor die teams die zelf een barhoofd hebben of er voor tenminste een heel jaar een beschikbaar willen stellen.

Een barhoofd draagt eindverantwoordelijkheid, kan beschikken over de sleutel, weet hoe het alarm werkt en is op de hoogte van het barregelement. Zonder aanwezig barhoofd is gebruik van de kantine niet mogelijk. Naast het faciliteren van de teamactiviteit zal die persoon naar verwachting 2 á 3 keer per seizoen ingedeeld worden voor een shift als barhoofd van 4 uur op zaterdag of zondag. Hoe meer barhoofden we krijgen, hoe minder frequent een barhoofd ingedeeld zal worden.

We hopen door deze afspraak meer barhoofden te genereren en de betrokkenheid bij het gebruik van de accommodatie bij meer teams en ouders te vergroten. Wanneer we allemaal een steentje bijdragen is er veel mogelijk!  Aanmeldingen voor Sintvieringen en jaarafsluitingen of aanmeldingen van barhoofden zijn van harte welkom op barcommissie@mhcalmelo.nl

De barcommissie

Bestuurnieuws overzicht